Korzystając z tej strony wyrażam zgodę na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zgodnie z Rodo. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tej strony, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość witryn internetowych. Aplikacja używa: Google Analytics, gromadzenie adresów osób zainteresowanych poprzez Google Form. Więcej informacji dostępne na pasku po prawej stronie - ikona trzech kropek po prawej.

is the phone 3.0

Designer
Lawyer
Cook
> STREAM READY <

About

Exply?

Exply is the new type of AI internet communicator. Exply is Exponential Experience Exchange.

1 START A CONVERSATION
>let's talk about_
2 WAIT FOR SOMEONE WHO WANTS TO TALK
3 CHAT AND MEET NEW PEOPLECoronavirus - Please help
With the rapid spread of K-virus, our focus transitioned to see how tech can assist in this crisis. More...
"So how does Exply’s k-virus communication channel actually help to fight the virus? It connects people (intelligently) and supports the exchange of information between them. What if the TOPIC of conversation is the ACTIVITY of each person? What are we doing? Where is it taking place? The effect is this: On day zero (0), you receive a map and information about ten (10) dangerous places based on interviews/communication with infected people. Next, you receive the description of the places, the % (chance) of virus infection, and how long the danger will last. For this to work, data is needed from patient interviews (done anonymously) from day zero. Our users make it safe for social distancing! SHARE! You can help by sharing this post so we can reach those who can provide resources to expand our k-virus channel globally to help flatten the curve and stop the spread!
- Exply: Advanced Mpe algorithm - AI module"


About Explychat
Headquartered in Poland, our startup began developing an innovative, intelligence-based communicator since 2018. With Exply, your message automatically selects the best connections of users based on your topic and needs, creating channels enabling more specific implementations.
This project is built by a team of experts with over two years of research and website development that originated in 2008. More...
Feel free and drop us an email: hello@explychat.com

[PL] Jesteśmy startup-em z Polski, który od maja 2018 roku rozwija nowego typu inteligentny komunikator. Komunikat sam dobiera najlepszych rozmówców w zależności od potrzeb jakie mamy. Komunikator umożliwia tworzenie kanałów co umożliwia bardziej specyficzne implementacje.
Projekt bazuje na 1,5 roku research-u i pół roku developingu serwisu w pierwszej wersji - lata 2008-2010 (prywatne działania założyciela). Więcej...Get in Touch